Nieuwe kennis

Een van de indicatoren voor een nieuwe zorgprofessionaliteit is dat de professional zich nieuwe kennis eigen maakt.

Hieronder een overzicht van voorbeelden uit de projecten van de broedplaatsen.

Dorpsmeitinkers

Elke meitinker bij Mienskipssoarch heeft als doel inwoners te ondersteunen in het vinden van een oplossing voor een woon-, zorg- of welzijnsvraag. Mienskipssoarch waarborgt de ontwikkeling van praktische kennis over verschillende diensten en expertisegebieden met behulp van een informele en gestructureerde kennisuitwisseling tussen de meitinkers.

Een meitinker beschikt over de competentie van vraagverheldering, teneinde de keuzemogelijkheid van de burger te vergroten. Daarnaast heeft de meitinker toegang nodig tot een breed kennisveld. De organisatie Mienskipssoarch faciliteert dit. Ook nodigt Mienskipssoarch themaexperts uit het veld uit om trainingen te geven naar aanleiding van wat meitinkers in dat veld tegenkomen. Deze trainingen zijn ingecalculeerd in het budget van Mienskipssoarch.

Palliatief multidisciplinair team

Voor de behandeling en ondersteuning van ongeneeslijk zieke mensen is er sinds 2012 in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam een palliatief multidisciplinair team. De teams bespreken de werkwijze en casuïstiek in maandelijkse videoconferenties, om op die manier van elkaar te leren.

De werkwijze van het palliatief team is begonnen bij het samenwerkingsinitiatief van drie Amsterdamse ziekenhuizen: het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het BovenIJ Ziekenhuis). Het team is bedoeld om de kwaliteit van de drie ziekenhuizen rondom de behandeling en ondersteuning van ongeneeslijk zieke gelijk te trekken. In het BovenIJ Ziekenhuis was nog geen palliatief team actief. In het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wel, maar daar werd de huisarts er nog niet bij betrokken. Het project is van start gegaan in het OLVG. Maandelijks vinden er videoconferenties tussen de drie ziekenhuizen plaats. Het OLVG bespreekt de werkwijze en casuïstiek ook met andere Santeon ziekenhuizen, het samenwerkingsverband van zes topklinische ziekenhuizen waar het OLVG deel van uitmaakt. Met hen wordt de kwaliteit van de oncologische zorg en de palliatieve teams besproken.

Platform GEEF

Platform GEEF is in 2007 opgericht door de Kwadrant Groep, de Friesland Zorgverzekeraar en Woningcorporatie Elkien om de kansen rondom de ontwikkeling en gebruik van woon- en zorgtechnologie te ondersteunen zodat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Met een e-health koffer en met het Huis van het Heden worden professionals gestimuleerd om deze technologieën in te zetten in de dagelijkste praktijk.

Professionals vormen de belangrijkste schakel tussen woon- en zorgtechnologieën en de gebruiker. Zij maken de beslissing om deze technologieën in te zetten of niet. Er zijn momenteel veel zorgprofessionals die weinig kennis hebben van de mogelijkheden van e-health. Ze zijn ook niet altijd even enthousiast om met woon- en zorgtechnologie aan de slag te gaan. Ze willen graag met mensen bezig zijn en niet met techniek. De e-health koffer en het Huis van het Heden maken de technologieën toegankelijker. De e-health koffer is een verzameling van specifieke e-health oplossingen, die medewerkers van zorgorganisaties kunnen inzetten tijdens hun werk. Zorgprofessionals en studenten kunnen verder de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van domotica ervaren in het Huis van het Heden. Dit Huis is gevestigd in het gebouw van de NHL Hogeschool. Zowel zorgprofessionals als studenten komen op deze manier op een laagdrempelige wijze in aanraking met domotica en kunnen dit vervolgens in de praktijk toepassen binnen de eigen organisatie of thuis.

Andere handen community

Andere handen community is een virtuele ontmoetingsplaats voor uitvoerende medewerkers in de zorg en hun stakeholders. Op een besloten plek op het internet ontmoeten de leden elkaar om kennis te delen en van en met elkaar te leren, ongeacht hun achtergrond, functie of opleidingsniveau.

Dit project richt zich vooral op het voorkomen van ziekte en verdere hulpbehoevendheid en op de ondersteuning en begeleiding van mensen die zorg nodig hebben. Zorgwerkers kunnen elkaar op een laagdrempelige manier digitaal ‘ontmoeten’. In principe gaat het erom dat zorgwerkers van elkaar leren en zorgvragen tijdig kunnen ‘tackelen’ door de expertise van collega’s via de digitale weg snel in te kunnen schakelen. Deze informatie kunnen zorgwerkers dan weer doorzetten naar cliënten. Doordat de zorgprofessional beter gefaciliteerd raakt met kennis en kunde, kan hij/zij vervolgens beter en gemakkelijker zijn/haar cliënt ondersteunen.