Nieuwe zorgprofessionaliteit

De nieuwe zorgprofessional handelt vanuit de vraag ‘wat is nodig om het functioneren te herstellen dan wel te bevorderen’. De professional ontwikkelt hiertoe generalistische bekwaamheden, zoals verbindingen leggen met andere werkdomeinen, inzetten innovatieve technologische kennis, integrerend werken, informatieoverdracht, dialogisch handelen en kennis van de sociale kaart.

Doe inspiratie op hoe: