Eigen regie en veerkracht

In het nieuwe concept van gezondheid zijn eigen regie en veerkracht van burgers belangrijke uitgangspunten. De burger consulteert de zorgprofessional en de zorgprofessional gaat in dialoog met de burger over het functioneren en de mogelijke en wenselijke behandeling. Dialogisch handelen staat aan de basis van het werk van de professional.

Doe inspiratie op hoe:

  • De dialoog tussen professional en burger vorm krijgt
  • De ervaren gezondheid van burgers een duidelijke plek krijgt
  • De burger beslist over zijn/haar behandeling en zorgpad
  • De zorgprofessional als coach naast de kwetsbare burger staat
  • Informele zorg een primair onderdeel wordt van een goede praktijk