De-escalatie van zorg

Functioneren als uitgangspunt betekent dat mensen zo snel mogelijk weer in staat gesteld worden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Zorg en ondersteuning zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de gemeenschap; is een medische behandeling nodig, dan begeleidt de zorgprofessional de burger zo snel als mogelijk terug naar de eigen leefomgeving en het eigen netwerk.

Doe inspiratie op hoe de zorgprofessional naar optimale zorg streeft en niet naar maximale zorg.