Brede inbedding

(Gezondheids)zorg en ondersteuning vallen in belangrijke mate onder het bredere sociale domein. Taken kunnen worden overgeheveld naar het netwerk van burgers, de gemeenschap en de sociale professies. Professionals weten de samenhang tussen de diverse domeinen te benutten en te versterken. Gezondheid is ook onderdeel van het onderwijs, het wonen, de (fysieke) leefomgeving en de arbeidsmarkt.

Doe inspiratie op hoe: