Het 2e advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen is uitgebracht

Op 17 november 2016 heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen haar tweede advies "Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden voor zorg en welzijn in het digitale tijdperk" aan de ministers van VWS en OCW uitgereikt.

Terug naar nieuwsoverzicht