Andere Handen Community

Platform Andere handen is een virtuele ontmoetingsplaats voor mensen, organisaties, kennis, ervaringen en innovaties. Professionals die werken in de zorg en welzijn delen hier kennis en leren van en met elkaar. Het platform is een besloten plaats op het internet waar leden elkaar ontmoeten. Het doel van het platform is professionals te betrekken bij de snel veranderende wereld waarin zij werken en hun praktische wijsheid te benutten voor de zorg van morgen.

In relatie tot het ontwerp van de beroepenstructuur richt dit project zich vooral op het voorkomen van ziekte en het versterken van mensen om verdere hulpbehoevendheid tegen te gaan. Waar het gaat over ondersteuning en begeleiding van mensen die zorg nodig hebben draagt Andere handen bij aan het ontwikkelen van meer participatie en samenredzaamheid.

Zorgwerkers kunnen elkaar op een laagdrempelige manier door technologie digitaal ‘ontmoeten’. In principe gaat het erom dat zorgwerkers van elkaar leren en dat ze zorgvragen tijdig kunnen ‘tackelen’ met behulp van de expertise van collega’s, doordat ze die via de digitale weg snel kunnen inschakelen. Deze informatie kunnen zorgwerkers  doorgeven aan cliënten en mantelzorgers. Hierdoor gaat er daadwerkelijk een andere zorgdynamiek ontstaan tussen de zorgprofessional enerzijds en zijn/haar cliënt met diens eigen sociale netwerk anderzijds. Doordat de zorgprofessional beter gefaciliteerd raakt met kennis en kunde, kan hij/zij vervolgens beter en gemakkelijker zijn/haar cliënt ondersteunen.                            

Het platform combineert drie functies:

1. Er is een centrale entree die als digitale Marktplaats kennis van ‘buiten’ binnenbrengt. Op dit podium presenteren de bedenkers van allerlei innovaties en ontwikkelingen zich aan professionals op de werkvloer. Leden van Andere handen leren meer buitenwereld kennen en worden ontvankelijk voor wat er nog meer te doen is. Het platform werkt samen met meer dan 50 partijen en zorgt er voor dat mensen leren door ontmoeting (sociaal leren).

2. Binnen het platform raken diverse vakgroepen, community’s en leden (die een bepaalde interesse delen) met elkaar verbonden

3. Het platform biedt daarnaast de mogelijkheid om samen te werken en samen te leren over organisatiemuren heen. Organisaties of projectgroepen kunnen eigen groepen maken waar zij tijdelijk of meer definitief met elkaar samenwerken, ook als mensen bij verschillende organisaties werken. Deze optie wordt steeds meer gebruikt door wijkteams, sociale teams of andere uitwerkingen van de drie decentralisaties. Wederkerigheid, betrokkenheid van medewerkers en actief leren tussen organisaties krijgt hierdoor inhoud.

Andere handen zijn alle professionals (formeel en informeel) die betrokken zijn bij de toekomst van zorg en sociaal domein en die willen meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van zorg en samenleving.

Platform Andere handen maakt onderdeel uit van de beweging ‘Andere Handen’. Ze wordt uitgevoerd door ‘Verder door Anders Doen’, een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor versterking van mensen en organisaties in zorg en het sociaal domein. Zij werkt samen met zorgondernemers, gemeenten en partijen die op een hedendaagse manier (vooral digitaal, via ‘social media’) de zorg en samenwerking in het sociaal domein willen vormgeven.

Lees meer over dit project: