Broedplaats Rotterdam

Van de vier broedplaatsen Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen is Rotterdam begin 2014 als derde broedplaats van start gegaan. De broedplaats Rotterdam is geïnitieerd door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in samenwerking met lokale en regionale partijen. De broedplaats Rotterdam is gelinked met DeRotterdamseZorg. DeRotterdamseZorg is een netwerkorganisatie van en voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijnmond. De zorg- en welzijnsorganisaties willen meer regie nemen op de arbeidsmarkt en gezamenlijk knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken.

Bij de start van de broedplaats heeft TNO voor Rotterdam een inschatting gemaakt van de zorgvraag in 2030. Op basis van demografische ontwikkelingen tot 2030 geeft TNO prognoses van toekomstige functioneringsproblemen, chronische aandoeningen, psychische aandoeningen, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen. De bevindingen zijn kort samengevat in een factsheet.

De broedplaats organiseerde in 2014 drie denktank bijeenkomsten over de zorg in Rotterdam in 2030. Deze bijeenkomsten hebben het bewustzijn binnen de zorg- en welzijnsorganisaties voor de aanstaande veranderingen in de zorg in Rotterdam vergroot. Ook droegen ze bij aan het eerste advies van Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Voor de rest van 2015 staan er denktankbijeenkomsten gepland met vertegenwoordigers van het onderwijs. De Broedplaats Rotterdam wil zo een koploperspositie in gaan nemen in de noodzakelijke veranderingen richting 2030. Het advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen vormt daarvoor de basis.

Lees meer over de projecten binnen deze broedplaats: