Broedplaats Heerlen

De broedplaats Heerlen is eind 2014 als vierde broedplaats na FrieslandAmsterdam-Amstelveen en Rotterdam aangehaakt bij het adviestraject van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. De broedplaats richt zich op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare groepen in de eigen leefomgeving. De praktische toepassing van technologie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Te denken valt aan domotica in de woning, applicaties voor zorg op afstand, leefstijlmonitoring en de inzet van bijvoorbeeld service robots. Bij de activiteiten zijn burgers, de beroepspraktijk, het bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw betrokken.

Bij de start van de broedplaats heeft TNO voor Heerlen een inschatting gemaakt van de zorgvraag in 2030. Op basis van demografische ontwikkelingen tot 2030 geeft TNO prognoses van toekomstige functioneringsproblemen van de oudere bevolking. De bevindingen zijn kort samengevat in een factsheet.

Het initiatief is genomen door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (Eizt) van Zuyd Hogeschool. Daarbij is een koppeling gelegd met het initiatief voor een living lab voor technologische zorginnovaties in Heerlen, vanuit het Atrium Medisch Centrum, Mondriaan (GGZ), Sevagram (ouderenzorg), het Arcus College (ROC), Zuyd Hogeschool en de gemeente Heerlen. De eerste fase van het initiatief bestaat uit verdiepend (behoefte)onderzoek in drie wijken in Heerlen die gezamenlijk de broedplaats omvatten: Welten-Benzenrade, Heerlen-Centrum en Molenberg. In de tweede fase wordt een digitaal wijkportaal als basisinnovatie geïntroduceerd. De functie van dit portaal is om wijkbewoners met elkaar en aan ondersteunende diensten te verbinden; het bevat onder andere informatie over wijkactiviteiten, er worden professionele en vrijwilligersdiensten aangeboden en het bevat diverse zorg- en zelfmanagement hulpmiddelen (o.a. medicatie beheer). Bedrijven kunnen met hun diensten ook bij het portaal aanhaken. Aan dit portaal worden in de komende tijd diverse wijkgerichte innovaties gekoppeld, onder meer gericht op beweegactivering en het ondersteunen van mantelzorgers van ouderen met dementie. 

Lees meer over de projecten binnen deze broedplaats: