Platform GEEF

Platform GEEF is in 2007 opgericht door de Kwadrant Groep, de Friesland Zorgverzekeraar en Woningcorporatie Elkien om de kansen rondom de ontwikkeling en het gebruik van woon- en zorgtechnologie te ondersteunen, zodat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Domotica en eHealth-toepassingen kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners met een zorgbehoefte.

Bewustwording onder burgers, professionals en instellingen vormt de basis van het toekomstige gebruik van woon- en zorgtechnologieën. GEEF realiseert dit langzamerhand, stap voor stap, door kennisdeling en draagvlakontwikkeling onder de participanten. Het platform legt verbindingen tussen de gemeente, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningbouwbedrijven om dit te realiseren.

GEEF bestaat uit drie hoofdonderdelen: het platform, dat met behulp van de website als kennisdelingsinstrument fungeert; het Huis van het Heden, waarin woon- en zorgtechnologieën tastbaar en inzichtelijk worden gemaakt voor professionals en burgers; en de uitvoering door de samenwerkingspartners van diverse gerelateerde projecten, zoals de eHealthkoffer, domoticapakketten, zorgatlas en een bewustwordingscampagne.

Platform GEEF legt de verbinding tussen de gemeente, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningbouwbedrijven. In 2016 is GEEF gegroeid naar zeventien participanten. Het Huis van het Heden bevindt zich in Leeuwarden en de projecten richten zich voornamelijk op de omgeving van Friesland.

Lees meer over dit project: