Broedplaats Friesland

De broedplaats Friesland is als eerste gestart in Nederland, gevolgd door de broedplaatsen Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. De broedplaats Friesland is geïnitieerd door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in samenwerking met lokale en regionale partijen. De broedplaats Friesland wordt geleid door de Friese stichting Venturaplus. Venturaplus is een werkgeversverband, platform en netwerkorganisatie waarin zorg- en welzijnsinstellingen en organisaties voor beroepsonderwijs samenwerken om de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn zo goed mogelijk te laten functioneren. De broedplaats bouwt onder andere voort op het project Friese Zorgacademie.

Bij de start van de broedplaats heeft TNO voor Friesland een inschatting gemaakt van de zorgvraag in 2030. Op basis van demografische ontwikkelingen tot 2030 geeft TNO prognoses van toekomstige functioneringsproblemen, chronische aandoeningen, psychische aandoeningen, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen. De bevindingen zijn kort samengevat in een factsheet.

De broedplaats heeft circa dertig goede praktijken in de regio geïnventariseerd en bijeenkomsten georganiseerd met de projectleiders van deze praktijken, gefinancierd door de UCF (University Campus Fryslân, een academische netwerkorganisatie). Met de verschillende bijeenkomsten is de basis gelegd voor de omslag naar een vernieuwend zorglandschap. Friesland is een kansrijk gebied om te experimenteren: eenheid in de cultuur (door de taal en de geschiedenis) en visie (vastgelegd in Beelden van Zorg 2025. In 2015 wil de broedplaats samen met zorginstellingen en vertegenwoordigers van het onderwijs aan de slag met het opleiden voor de zorg van de toekomst ten behoeve van het adviestraject van de commissie. 

Lees meer over de projecten binnen deze broedplaats: