Broedplaats Amsterdam - Amstelveen

Van de vier broedplaatsen in Nederland (Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen) is Amsterdam-Amstelveen als tweede gestart. De broedplaats Amsterdam-Amstelveen is geïnitieerd door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in samenwerking met lokale en regionale partijen. De broedplaats wordt geleid door SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam). SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in de gezondheidszorg en welzijn in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland. In SIGRA zijn circa 80 organisaties verenigd (95% van alle zorgaanbieders uit deze regio), met samen meer dan 60.000 medewerkers.

Bij de start van de broedplaats heeft TNO voor Amsterdam en Amstelveen een inschatting gemaakt van de zorgvraag in 2030. Op basis van demografische ontwikkelingen tot 2030 geeft TNO prognoses van toekomstige functioneringsproblemen, chronische aandoeningen, psychische aandoeningen, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen. De bevindingen zijn kort samengevat in aparte factsheets voor Amsterdam en Amstelveen

In september 2013 is de startbijeenkomst van de broedplaats Amsterdam geweest. In 2014 zijn twee lokale denktanks georganiseerd over zorgvernieuwing in Amsterdam. De opkomst bij alle bijeenkomsten was hoog. Inmiddels is ook de gemeente Amstelveen bij de broedplaats betrokken. De lokale denktanks hebben de professionals in Amsterdam en Amstelveen aan het denken gezet. Het draagvlak voor innovatie in de zorg is vergroot. De broedplaats wil nu graag de experimenteerfase ingaan om het ABCD-model en het advies over de nieuwe zorg en de zorgberoepen uit te werken.

Lees meer over de projecten binnen deze broedplaats: