Broedplaatsen

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft een sterke regionale focus. Hiertoe initieerde de commissie samen met lokale en regionale partijen vier zogenoemde broedplaatsen. De commissie kiest voor een regionale benadering om zo rekening te houden met regionale verschillen in de ontwikkeling van de zorgvraag. Ook wil de commissie aansluiten bij innovaties en praktijken die er al zijn.

In 2013 en 2014 zijn vier broedplaatsen gestart die werken aan vernieuwingen in de zorg en in beroepen en opleidingen. Als eerste broedplaats is de provincie Friesland van start gegaan en kort daarna Amsterdam - Amstelveen. In 2014 volgden Rotterdam en Heerlen. Deze laatste broedplaats is vooral gericht op de inzet van technologie voor kwetsbare groepen.

De activiteiten in de broedplaatsen bestaan uit drie fases: de analysefase, de broedfase en de experimenteerfase. In de analysefase heeft TNO in de drie broedplaatsen Friesland, Amsterdam - Amstelveen en Rotterdam een inschatting gemaakt van de zorgvraag in 2030. Op basis van demografische ontwikkelingen tot 2030 geeft TNO prognoses van toekomstige functioneringsproblemen, chronische aandoeningen, psychische aandoeningen, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen.

In de broedfase zijn verschillende denktanks met de lokale en regionale partijen georganiseerd (zorggebruikers, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, opleidingen, gemeenten en provincie). De denktanks hebben op basis van de prognoses van de zorgvraag voor hun broedplaatsgebied het zorglandschap in 2030 ontworpen, zoals opgenomen in het advies Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Op 17 november 2016 biedt de Commissie haar tweede advies aan de minister van VWS aan. Dit tweede advies "Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden voor zorg in welzijn in het digitale tijdperk" is het vervolg op het eerste advies.

In de experimenteerfase is aangesloten bij bestaande goede praktijken die er al waren in de broedplaatsen. Meer over de goede praktijken is te vinden op de pagina’s van de afzonderlijke broedplaatsen. Werkzame elementen uit de goede praktijken zijn te vinden op de pagina Op weg naar zorg in 2030. De experimenteerfase in de broedplaatsen zet zich in 2015 en 2016 onverminderd voort.

Volg het nieuws over de broedplaatsen.