Advies zorg in 2030

Er zijn veel veranderingen gaande in zorg en welzijn: complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties en de toenemende rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze veranderingen vragen veel van de kennis en kunde van alle professionals. Anders kijken, anders leren én anders doen zijn noodzakelijk om antwoord te kunnen geven op de uitdagingen die voor ons liggen.
 
De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseerde in april 2015 over anders kijken in het advies Naar een nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren met de focus op functioneren, veerkracht en eigen regie.

De commissie heeft in het tweede advies Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk (november 2016) uitgewerkt wat dat betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige) professionals.